Sunshine Village
Academy

Build your whole child

Giáo dục theo đúng nghĩa là giúp con người trưởng thành và tự do, nở rộ những đóa hoa của tình yêu và sự tốt đẹp. Đó là điều chúng ta cần quan tâm hơn việc uốn nắn đứa trẻ theo một khuôn mẫu lý tưởng nào đó.

- Jiddu Krishnamurti -

Kết nối với Sunshine Village